Projekt eleganckiej wizytówki – Projekt wektorowy – Model kolorów CMYK

Projekt eleganckiej wizytówki wykonany w programie CorelDraw. Do pobrania plik roboczy z rozszerzeniem .pdf

Projekt eleganckiej wizytówki wykonany w programie CorelDraw. Do pobrania plik roboczy z rozszerzeniem .pdf